Projecten


Wij zijn als bedrijf betrokken bij alle disciplines van een technisch project. Het is daarom ook niet uitzonderlijk dat een klant ons vraagt het volledige project uit te voeren. Van concept tot de levering van de machine of constructie.

Op deze pagina vind u een kort overzicht van de meest bijzondere projecten van de afgelopen jaren. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat we nog meer gedaan hebben en of we wellicht iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op!


Productiepakket drainage automaat

Projectomschrijving

Voor een drainage automaat van Edia Engineering hebben wij het productiepakket en de productie van alle maakdelen verzorgt. Vanuit het 3D model is een productiepakket gemaakt. Na de werkvoorbereiding zijn de delen geproduceerd en indien nodig voorzien van een verflaag. Het geheel is gebundeld tot één bouwpakket. Het modelleren van de 3D modellen en montage zijn door Edia Engineering zelf verzorgd.

Doel

Het leveren van alle maakdelen inclusief spuiten vanuit het 3D model van Edia Engineering.

Resultaat

Een volledig bouwpakket met alle benodigde onderdelen. Op locatie geleverd in Friesland.

 

In opdracht vanBandtransporteur slib afvoer waterzuivering

Project

Engineering van een bandtransporteur voor het afvoeren van slib, afkomstig uit de waterzuivering. De huidige band is in verre staat versleten en diende vervangen te worden. De omgeving van de band is zeer vochtig. Er moest rekening gehouden worden met een pieklast bij het storten vanuit een 12 meter bunker op de bandtransporteur. Het product is slib, een restproduct van de waterzuivering bestemd voor de biovergister.

Doel

Een corrosie bestendige bandtransporteur ontwerpen ter vervanging van de huidige. De nieuwe transporteur moet onder de huidige stortbunker passen en in een krappe kelder opgebouwd kunnen worden.

Resultaat

Een modulaire bandtransporteur voorzien van RVS frame. Relatief eenvoudig onder de bestaande bunker te plaatsen door juiste aansluit afmetingen en gatenpatroon.


In opdracht van


Miedema MH Combi

Projectomschrijving

Miedema Combi

Doel

Klantspecifiek ontwerpen van een combi machine

In 2015 en 2016 heeft CDL Engineering Miedema ondersteund met de engineering van diverse combi machines. Bij de ondersteuning van de afdeling MSS (Miedema Smart Solutions) is dit de meest bijzondere machine van 2015; de MHC240. Een machine geschikt voor sorteren van aardappelen meteen na het rooien op het veld en de mogelijkheid om vrachtauto's zonder tussenkomst van een extra opvoerband te vullen.

Resultaat

De machine is geschikt voor gebruik in Duitsland en is voorzien van een TÜV Keurmerk.

 

MH Combi MHC240

In opdracht vanMesken 6520 

Projectomschrijving

Het uitwerken van een conceptmodel tot een nieuw type stortbunker. De wensen en eisen van de klant zijn verwerkt in dit definitieve model. 

Voor de overslag van turf vanuit transport naar fabriek werd een sterk verouderd type agri-stortbunker gebruikt. Deze diende vervangen te worden. Daarnaast moest het product zonder vrij komen van stof naar de buitenwereld overgeladen kunnen worden. Als laatste eis diende de invoer ook als buffer gebruikt te kunnen worden.

Doel

Het invoeren en bufferen van product geladen met een shovel of walking-floor trailer.

Omdat het een eerste uitvoering van dit type stortbunker betrof is er tijdens de productie veel ondersteuning geweest en zijn de zwakke punten tijdens dit proces al verholpen.

Resultaat

Een sterk verbeterde toevoer van product vanuit de vrachtauto richting de fabriek. 

Eind 2015 is een 2e versie van deze stortbunker gebouwd. Voorafgaand aan de productie van dit model zijn alle wijzigingen en praktijkervaringen verwerkt in het productiepakket. Dit met behulp van As-Built tekeningen van model 1 door CDL Engineering en ervaringen van Mesken uit de praktijk met de eerste versie.


In opdracht van: